Onze Waarden

Een bedrijf is meer dan een gebouw met een BTW nummer.

Los van de financiële aspecten die een gezond bedrijf uiteraard drijven vinden we het belangrijk om te benoemen waarom we zijn wie we zijn.
Waarom gaan we op een bepaalde manier anders om met projecten dan anderen, waarom houden we onze ervaring in huis en is er geen personeelsverloop, waarom bouwen we elk jaar opnieuw voor meer dan 60% vertrouwde klanten, waarom durven we beloven en vastleggen wat geen aannemer durft.
Omwille van deze waarden, daarom :

TROTS
• Trots zijn we op ons bedrijf en al onze medewerkers
• Trots zijn we op onze persoonlijke inzet, we zijn fier op wat we doen
• Trots zijn we op onze klanten, telkens vinden zij de weg terug naar ons bedrijf en veelal worden zij ook echte ambassadeurs
• Trots zijn we op onze realisaties

BETROKKEN
• Betrokken zijn we door ons maatschappelijk engagement (stageplaatsen, goede doelen,…)
• Betrokken medewerkers ontstaan door hen te doordringen van de visie, missie en strategie van het bedrijf
• Betrokken bedrijfsvoering ontstaat door als directie verantwoordelijkheid op te nemen en zorg te dragen voor het algemeen welzijn en geluk van onze werknemers.
• Betrokken werknemers ontstaan door hen te laten groeien en verder te laten ontwikkelen, hen te vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven.
• Betrokken zijn bij klanten ontstaat door hen te ontzorgen door oplossingen aan te reiken voor, tijdens en lang na het bouwproces en het continue streven hen aan ons te binden.
• Betrokkenheid groeit door open, eerlijke en transparante communicatie
• Betrokkenheid tussen werknemers en afdelingen onderling is gestoeld op wederzijds begrip en samenwerking, het continu verbeteren van processen en technieken om dit te ondersteunen vormt de ruggengraat van ons bedrijf

KRITISCH
• Kritisch bekijken we onze fouten en volgen we onze markt om hieruit vervolgens te leren, ons aan te passen en steeds verder te groeien
• Kritisch bekijken we de aangeleverde projectgegevens bij een nieuw project, deze willen we zo snel en volledig mogelijk
• Kritisch bestuderen we nieuwe dossiers, deze durven we te weigeren waar we geen toegevoegde waarde kunnen bieden aan de klant. De echte Bolckmans-projecten omarmen we en bieden we scherp en kwalitatief aan.
• Kritisch zijn is ook op een opbouwende manier kritiek kunnen geven en aanvaarden. Openstaan voor andere ideeën, meningen en inzichten verruimt niet alleen de eigen blik, maar sterkt ook de onderneming.
• Kritisch is ook kostenkritisch zijn, maar tegelijk gul wanneer het aankomt op uitgaven voor verbetering, welzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen.