Bolckmans steunt het goede doel

Ons eerste goede doel is Shangrila Home vzw. We steunen dit goede doel reeds enkele jaren. 

Hoofdproject van Shangrila Home vzw

Het opvangtehuis Shangrila Home, het eerste en grootste project van Shangrila Home vzw, werd in 1995 opgericht door Inge Bracke en Paul Jacobs.  Dit project voorziet een permanente thuis voor meer dan 80 kinderen tot zij op eigen benen kunnen staan of tot zij terug kunnen opgenomen worden door hun familie. Zij krijgen alles wat nodig is om een kind gezond te laten opgroeien : een veilig dak boven hun hoofd, gezonde voeding, scholing, gezondheidszorg en vooral veel aandacht en liefde. Het opvangtehuis bevindt zich in Gokarna, ongeveer 10 km buiten Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. 

In dit project werken ongeveer 20 Nepalese medewerkers. Was-, poets- en kookdidi's maar ook sociaal werkers, nanny's en een leraar.  Enkelen van hen zijn zelf opgegroeid in Shangrila Home. Wim De Becker en Dinesh Bandhari zorgen voor de dagelijkse leiding van het project

Naast de vaste medewerkers werkt Shangrila Home ook met vrijwilligers, veelal uit België en Nederland.  Zij staan de vaste medewerkers bij in het begeleiden van de kinderen.

 

Youth Rehabilitation Program

Het YRP (Youth Rehabilitation Program) is een doorgangshuis dat oudere straatkinderen een tweede kans biedt d.m.v tijdelijk onderdak en een opleiding

In augustus 2004 is door Wim De Becker het YRP huis opgericht. Hier wonen twintig jongeren tussen de 15 en 20 jaar, onder begeleiding van twee Nepalese sociaal werkers.

Deze jongeren krijgen de kans om door middel van technische opleidingen een toekomst op te bouwen. Er wordt samengewerkt met verschillende instituten voor technische opleidingen ('skill trainings'), die een heel assortiment aanbieden: cursussen voor loodgieter, automonteur, schrijnwerker, elektriciën, metselaar, kok, ... opleidingen gaande van een half jaar tot maximum 2 jaar. Vanuit het YRP huis gaan zij dagelijks naar hun respectievelijke opleidingen.

Zo lang deze jongeren aan hun opleiding bezig zijn, kunnen zij hier verblijven. Na afloop wordt er, in samenwerking met de technische instituten, geprobeerd zo snel mogelijk een baan voor hen te vinden en hen op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan waarna zij op hun beurt weer plaats maken in het huis voor anderen. 

Externe schoolsponsoring

Thuis wonen maar toch naar school

Er zijn in Nepal  veel kansarme kinderen die wel een liefdevolle thuis hebben.  Zij hebben nog 1 of beide ouders en er wordt voor hen gezorgd. Zij zouden zonder problemen in die thuissituatie kunnen blijven als ze de kans zouden krijgen om naar school te gaan. Daarom is Shangrila begonnen met het 'externe schoolsponsoring'-project. Ze werken samen met scholen in de buurt van Shangrila Home en betalen rechtstreeks de schoolgelden en het schoolmateriaal. De uniformen worden gemaakt in het eigen naaiatelier. De vorderingen van de kinderen worden rechtstreeks tussen Shangrila en de verantwoordelijken van die scholen besproken. Ondertussen zijn er dankzij dit initiatief al heel wat kinderen die naar school gaan en toch bij hun ouders kunnen blijven wonen. Dit project willen ze graag in de nabije toekomst nog verder uitbreiden

De schoolkosten voor één kind bedragen 15€ per maand